Instalacja oprogramowania Ogłoszenia Edios Premium RWD

Wprowadzenie

Ten kreator pozwoli Ci zainstalować oprogramowanie OGŁOSZENIA EDIOS PREMIUM RWD na Twoim serwerze. Przed rozpoczęciem instalacji, sprawdź, czy parametry Twojego serwera są prawidłowe

  • co najmniej 200 MB wolnego miejsca na serwerze
  • obsługa PHP w wersji 5.6 lub wyżej (wersja na serwerze 7.4.16)
  • obsługa mod_rewrite (stan obecny: włączony)
  • baza danych MySQL w wersji 4 lub nowsza
  • allow_url_fopen musi być włączone (stan obecny: włączony)
  • obsługa harmonogramu zadań cron

Podczas instalacji, zostaniesz poproszony o informacje dostępu do bazy danych MySQL. Jeżeli ich nie znasz, skontatkuj się z osobami zarządzającymi Twoim serwerem i spytaj ich o nie. Bez nich, nie będziesz mógł zainstalować tego oprogramowania

  • Nazwa hosta, inaczej adres bazy danych
  • Nazwa bazy danych
  • Login użytkownika
  • Hasło użytkownika

Prawa dostępu do katalogów

Upewnij się, że poniższe katalogi mają prawo do zapisu (chmod 777)

include.........................................ok
install/cache/..................................ok
logs/...........................................ok
templates_c/....................................ok
userfiles/......................................ok
userfiles/editor/...............................ok
userfiles/announcement/.........................ok
userfiles/announcement/thumbs/..................ok
userfiles/news/.................................ok
userfiles/news/thumbs/..........................ok
userfiles/company/..............................ok
userfiles/tops/.................................ok

* zaloguj się na serwer FTP i ustaw chmod 777 na wyszczególnione katalogi

Przejdź do następnego kroku »